Hvert år bliver der arrangeret heldagsture ud af huset af 3 af personalegruppens indsjæle.

I april måned bliver der lavet en folder med beskrivelse af året ture, folderen bliver uddelt til beboerne og sendt til de pårørende vi har mail adresser på. Så hold øje med postkassen i april måned.

I år gik turene til Haunstrup Zoo, Legoland og Vesterhavet. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.