Karens side maj

 Så kom den skønne forårstid for alvor, hvor alting bare pibler frem med en sådan hast, at det kan være svært at følge med.

Gederne er vendt hjem med 4 kid, så der er igen liv og glade dage i haven. Det må være rygtedes i byen, for der har været rigtig mange børn på besøg ved gedefolden.

Et andet forårs tegn der kan ses i Bording og omegn, er vores røde rickshaw cykler. Vores frivillige cykelpiloter cykler alle hverdage til stor glæde for beboerne.

Der findes i dag mange forskellige puljer, som man kan være heldige at få penge fra. Ikast-Brande kommune har besluttet at bruge nogle af pengene fra en pulje til ”bedre måltider” ikke sådan at forstå at maden skal være bedre, for køkkenet laver rigtig god mad. Det handler om, at skabe ro og bedre tid omkring aftenmåltidet. Der vil fra ca. 1. maj, være en ekstra medarbejder i alrummene på Stien og Heden i tidsrummet fra kl. 17 til 19.

Sidste år startede vi jo med at spise sammen med beboerne til frokost, og det ved vi har haft en meget positiv effekt på hvor meget man spiser, og hvor længe man bliver siddende i spisesituationer, så vi glæder os til at komme i gang med denne nye ordning.

I sidste nummer af Budbringeren fortalte jeg om en pludselig indskydelse om at lave en tur til Tyskland. Siden da har der igen været nogle der fik en god ide, hvilket bevirkede at tirsdag den 4. april tog 26 beboere og 10 personale/frivillige en tur til Grønhøj Kro, hvor de så Morten Korch museet og spise dansk bøf med løg i den gamle krostue. Vejret var helt fantastisk og alle havde en dejlig dag. Tak til det personale der tog initiativ til denne dag.

Der ligger et løst program her i budbringeren for vores markedsdage den 18. til 20. maj. Jeg opfordrer alle til at komme og være med i dagene og støtte op om arrangementet.

Hjertelig tillykke med fødselsdagen

Lørdag den 6. maj: Ellen Skammelsen.

Onsdag den 10. maj: Jens Erik Kousgård.

Torsdag den 25. maj: Pia Riber.

Torsdag den 25. maj: Anne Lise Boesen.

Siden sidst har vi sagt velkommen til:

Marie Nielsen.

Holger Jeppesen.

Håber I bliver glade for at bo på Kærmindeparken.

Karen Haurum


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.