Medlemmerne er som følger

Gydda Thyme, pårørende, formand

Minna Nielsen, beboer

Poul Erik Thygesen, pårørende og beboer

Jytte Østergård, pårørende

Susanne Pedersen, pårørende

Inga M. Jensen, pårørende

Jonna Laursen, pårørende

Else Jane Justesen, tidl. pårørende

Jannie Myllerup, medarbejder

Karen Haurum, forstander

 

Formålet er:

  • At styrke dialogen mellem kommunen, beboerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af dagligdagen for beboerne i centrene.
  • At øge borgerinddragelsen.
  • At gøre borgerne medansvarlige i udviklingen af sundhedsarbejdet.
  • At skabe åbenhed.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.