Daghjem

Formålet er at sikre en målrettet, forebyggende og sundheds fremmende indsats for at fastholde og om muligt forbedre fysiske, psykiske og sociale færdigheder hos den enkelte borger og at give mulighed for aflastning af ægtefælle/pårørende.

Der er 9 fuldtidspladser, som bruges af op til 25 forskellige borgere afhængig af hvor ofte de kommer.

For at benytte daghjemmet skal man være visiteret af Ikast Kommunes visitatorteam. Man kan efter aftale blive tilbudt deltagelse i daghjemmet fra en halv dag ugentligt til hele dage alle ugens dage.

Der kan ydes kørsel efter aftale, egenbetaling på 15 kr. hver vej, hvis man af helbredsmæssige årsager ikke selv kan komme frem og tilbage. Tilbuddet er beskrevet i Ikast Kommunes Kvalitetsstandarder for daghjem.

I daghjemmet er aktiviteterne planlagt, så den enkelte udfordres på sine færdigheder, for derved at få mulighed for at vedligeholde og evt. optræne tabte færdigheder.

Hverdagslivet i daghjemmet er meget forskellig. Nogle starter med morgensang og kaffe i cafeteriet, andre ikke.

Der er efter aftale mulighed for hjælp til træning enten på hold eller alene med fysioterapeut.

Af aktiviteter kan nævnes madlavning, gymnastik, avisoplæsning, indkøbsture, oplevelsesture, musik, ferieture, bobspil, billard. Der er muligheder for at få hjælp til hobbies. Der er et træværksted. Derudover har Brugerrådet en del arrangementer, man som daghjemsbruger har mulighed for at deltage i.

Vi værdsætter en positiv og venlig omgangsform, hvor der er plads til forskelligheder.

Fællesskab med de mange frivillige, som kommer i huset og giver en hånd med, er med til, at give flere oplevelser.

Nogle af beboerne i huset deltager i daghjemmets aktiviteter, og efter interesse sammen med daghjemsgæsterne i forskellige aktiviteter i dagcenteret til arrangementer arrangeret af Brugerrådet.

Du kan se daghjemmets folder her.

 

Dagcenter

Det er i Ikast Kommune besluttet at pensionister og efterlønsmodtagere kan bruge faciliteterne i Kommunens plejecentre. Aktiviteterne er sat i gang af brugerne selv, evt. med støtte fra daghjemmets personale, som har en konsulentrolle.

Det er Brugerrådet der planlægger aktiviteterne og har ansvaret for dem i samarbejde med aktivitetslederen.

Aktiviteterne foregår i dagtimerne, men kan også være aften- og weekendaktiviteter efter aftale med personalet. Der er mulighed for billard, bob, skak, kortspil, sangkor, gymnastik, højskoledag osv.

Se Brugerrådets gule arrangements folder som kan hentes i dagcentret hver onsdag mellem kl. 14 og 15. Den "udkommer" hvert år i august. 

Dagcenteret er mødested for pensionister og efterlønsmodtagere, der har lyst til at deltage i et interessefællesskab med andre.

For at benytte dagcenteret skal der købes medlemskort af Brugerrådet.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.