Fester

Der er mulighed for at invitere gæster til egne mærkedage. Man kan have besøg i egen lejlighed, eller der kan lånes lokaler mod at udgifter til rengøring, duge m.m. betales.

 Årets højtider markeres, så de er genkendelige for de fleste.

 Nyårsaften holdes ligeledes på Kærmindeparken. Daghjemsgæster er velkommen denne aften.

 Mortensaften, Sankt Hans, forårs- og høstfest markeres på forskellig vis.

Vi afholder også temafest flere gange om året. I 2018 var vi både tilbage i 50´erne og havde besøg af de kendte figurer fra Matador.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.