Der findes mange forskellige "grupper" på Kærmindeparken.

Eventyrene der tager på tur med bussen hver anden tirsdag formiddag. De kører en tur i området og kigger på landskaber og årstidernes skiften.

Snakkegruppen der mødes hver mandag formiddag, en af vores frivillige inspirerer til snak og har et emne med som inspiration.

Mandegruppen mødes en gang om måneden og tager "mande-emner" op til diskussion, de er også somme tider ude på tur. 

Indkøbsture bliver jævnligt arrangeret, det kan være til Ikast hvor formiddagen nydes med indkøb og en kop kaffe. Det kan også være til Bilka at turen går i december, når julegaverne skal købes. 

Skubbeholdet består af frivillige som mødes 2 gange om måneden, tirsdag formiddag, hvor de tager en flot beboere med på tur.

Alle arrangementer kan ses i vores aktivitetskalender som er en del af vores blad "Budbringeren", bladet får vores beboere automatisk.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.