I 2015 fik vi 2 rickshaw cykler på Kærmindeparken, så nu har vores beboere mulighed for at få vind i håret.

Pårørende til beboerne er altid velkomne til at tage deres kære med på en tur. Men man skal lige have en instruktion i hvordan cyklen fungerer. Her kan man kontakte Underhuset på telefon  8723 1904 og aftale et tidspunkt. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.