Du bestemmer selvfølgelig selv, hvem du ønsker som læge/tandlæge og kan beholde den du allerede har. Beboere fra andre kommuner må påregne lægeskift.

For ar sikre, at vi kan støtte op omkring beboernes behov i forhold til sygdomme eller andre relevante helbredsoplysninger og lægeordinationer, tilstræbes det at personalet og beboeren har en samtale med egen læge indenfor den første måned efter indflytning.

For alle nye beboere er det en god ide at kontakte lægen med henblik på ovennævnte indefor de første par uger efter indflytningen. Vi vil gerne have afklaret beboernes holdninger, forbehold og ønsker i forbindelse med akut opstået sygdom eller ligendende og få en skriftlig aftale som indsættes i den personlige plejeplan. Dvs. en samtykke på, hvem vi må kontakte, det kan være egen læge, speciallæge, tandlæge eller hvem vi som personale må kontakte af pårørende ved akut sygdom. Vi opfordrer desuden til, at beboeren sammen med sine pårørende lavet et livstestamente.

 Beboerne har mulighed for tilsyn og behandling af omsorgstandplejen, de kommer gerne på Kærmindeparken med jævne mellemrum. Man skal bare selv søge om tilmelding af ordningen gennem Ikast-Brande kommune.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.