Hvis der er mulighed for det, opfordres beboerne til at indtager deres måltider i cafeen sammen med de andre beboere og personale på Kærmindeparken mandag til fredag.
  For de beboere der er tilknyttet alrummene, spiser man sammen, så personalet kan være behjælpelig i spise-situationer.
Man kan selvfølgelig også vælge at spise i sin lejlighed.
 
Spisetiderne på Kærmindeparken er således:
 
Morgenmad: 8.00 - 9.30
Formiddagskaffe: 10.00 - 10.30
Frokost: 12.00 - 13.00
Eftermiddagskaffe: 14.30 - 15.30
Aftensmad: 18.00 - 19.00

 

 

 

 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.