En gang om måneden mødes alle beboere og det personale der er på arbejde til brunch i cafeen hvor der nydes god mad og der hygges med sang.

Datoer kan se i månedsplanen eller i vore blad "Budbringeren".


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.