De pårørende er altid meget velkomne - ja, vi vil meget gerne have , at de pårørende kommer på besøg. Det er vigtigt, at hverdagen fungerer som tidligere, altså som før beboeren flyttede på Kærmindeparken. De pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem det tidligere og det nuværende liv. Det er derfor vigtigt, at kontakten og samværet mellem beboerne og de pårørende ikke forringes efter indflytningen.

Vi forventer at de pårørende rydder op og vasker op efter sig i beboernes lejlighed. Vi håber, at de pårørende til betragte alrummene som beboernes hjem og aktivt tage del i alrummets hverdag.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.