Afdelingssygeplejerske Stien, Svinget, Udsigten

Har du spørgsmål vedrørende det sygeplejefaglige for en beboer på Stien, Svinget eller Udsigten så kontakt Tina Jensen på telefon 87231924 i dagtimerne. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.