Afdelingssygeplejerske

Har du spørgsmål vedrørende det sygeplejefaglige for en beboer, så kontakt Tina Jensen på telefon 87231924 i dagtimerne. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

 

 

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.