Hanne Christensen, ergoterapeut
Marie Galmstrup, pædagog
Jeanette Madsen, ergoterapeut
 

I Daghjemmet - "Underhuset" i daglig tale - finder du Hanne, Jeanette og Marie.

De vil altid gerne hjælpe i åbningstiden, som er:

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 9.00 til kl. 12

Tirsdag og Torsdag fra kl. 9.00 til kl. 16.00

Ring til dem på telefon 87231904 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.