Besøg fra kina

Vi har her på Kærmindeparken været så heldige, at få besøg fra Kina.

Det er 4 sygeplejersker der til dagligt arbejder på Danske Diakonhjems plejehjem i Shanghai. De har været hos os i 5 dage og lært lidt om hvordan det er at arbejde på et plejehjem i Danmark og også fået set lidt af Danmark.

De taler ikke dansk og kun meget lidt engelsk, så de havde tolken Henrik med. Det er ham som også ses på billedet.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.
suslikx.com jazzandclassical.com