Endagsturer 2018

Så fik vi 3 turer overstået med stor tilslutning. I år gik turene til Esbjerg, Ålborg og Fur.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.