Hattefest

Et brag af en fest! Tak til alle der havde fundet deres flotteste hat frem og var med til at gøre aftenen fantastisk.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.