Karens side februar

Karens side.

På et tidspunkt for snart mange år siden besluttede man, at der skulle være et beboer-pårørenderåd på alle plejehjem. Dette skulle sikre, at beboere og pårørende fik mere indblik og indflydelse på hverdagen på plejehjemmet. Det har vi været rigtig glade for og det har fungeret godt og har ført til mange gode initiativer. Så da man besluttede, at nu blev det frivilligt at have et beboer-pårørenderåd, valgte vi fortsat at have et.

 I de senere år har det dog knebet lidt med at få pårørende til at stille op og jeg vil derfor lige fortælle lidt om hvad det indebærer at være medlem af rådet: Vi holder 4-5 møder om året, hvor der i ét af møderne deltager medlemmer af sundheds- og omsorgsudvalget i Ikast-Brande kommune, samt en distriktsleder og en ældrechef. Derudover arrangerer vi den årlige maddag hvor vi laver mad sammen med beboerne. Vi har nogle givtige møder og jeg kan kun opfordre til at møde op den 11. marts til vores årsmøde (se annonce andet sted i bladet)  

Hvis man har et fjernsyn fra før 2012, kan man risikere at få sort skærm den 31/3 2020. Dette gælder kun for de beboere der har fjernsyn koblet til antenne stik og har ”husets pakke”. Det kan være svært at huske hvornår man lige har købt sit fjernsyn, men da vi har en meget fremsynet pedel, har han tjekket alle fjernsyn, da han alligevel var rundt og læse el af, så Torben har en liste over de fjernsyn som ikke kan fungere efter 31/3. Torben kan kontaktes på tlf. 87231903.

Nu venter vi kun på, at vores 12.000 krokus springer ud -måske er de blevet til flere!

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.