Karens side september

Det var så den sommer – en sommer meget anderledes end sidste år, dog har vi også haft perioder med godt vejr. Torsdag den 25. juli tog Kærmindeparken til Hawaii, hvor vi havde en dejlig og meget varm formiddag. Traditionen tro var der en personale der fik en tur i badebassinet og denne gang gik det ud over vores ferieafløser Simon (og han var slet ikke skyld i det selv).

Den 8. august havde vi besøg af 12 flotte veteranbiler, og mange af vores beboere fik en tur rundt i Bording. Det var tydeligt at det bragte mange minder frem, specielt hos mændene.

I skrivende stund står sommerhusturen lige for døren, og den går jo som bekendt til Kølkær. Vi håber på godt vejr til disse dage.

Den 28. september skal vi igen have maddag her på Kærmindeparken. Til dem der ikke har deltaget før kan jeg fortælle, at det er en dag hvor beboere og pårørende laver mad sammen. Det plejer at være en dejlig dag med masser af aktivitet og god stemning. Jeg kan afsløre, at vi i år skal have en jysk egnsret nemlig ”Øl bien” med diverse tilbehør. Der kommer særskilt invitation til denne dag.

Vores søndagscafe, som starter den første søndag i oktober og slutter den første søndag i marts, er planlagt for sæsonen 2019/2020. Det er frivillige der planlægger og afvikler disse arrangementer, men de vil rigtig gerne have flere med i gruppen.

Arbejdet består i at planlægge søndagscafeerne og forestå det praktiske (dække bord og vaske op) vedafholdelse af cafeerne. Man skal nødvendigvis ikke være der ved hver eneste cafe. Hvis man som pårørende skulle have lyst til at indgå i dette arbejde kan man henvende sig til Verner Hounsgaard på tlf. 23603749 (eller til mig)

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.