Ny tiltag på Kærmindeparken

Som alle jo ved, skal Ikast- Brande kommune spare mange penge i de kommende år.

Medarbejderne i kommunen er derfor blevet bedt om at komme med forslag til besparelser, og i den forbindelse har personalet i køkkenet i Brande gjort opmærksom på et projekt man har haft kørende i England i flere år.

I Bristol i det sydlige England har man udviklet en pille som kan gøre det ud for et helt måltid. Pillen indeholder alle de næringsstoffer, vitaminer og mineraler som et menneske har brug for. Pillen er også undersøgt og godkendt i Danmark både af sundheds – og fødevarestyrelsen. Forsøgene i England har vist, at de mennesker der spiste pillen opnåede en bedre ernæringstilstand end de der ikke spiste pillen. Derudover indeholder pillen mange fibre som påvirker fordøjelsen i positiv retning.

Ikast-Brande kommune har nu taget det skridt at tilbyde pillen, som et forsøg, til alle plejehjemsbeboere og hjemmeboende pensionister i weekenden. Det medfører en meget stor besparelse, på et år kan det løbe op i flere millioner kroner.

Kærmindeparken er udvalgt som de første der skal prøve pillen, så i stedet for det varme måltid fredag, lørdag og søndag aften, bliver der nu udleveret 3 piller. Personalet er selvfølgelig behjælpelige med at beboerne får pillerne.

Forsøget skal starte mandag den 1. april og evalueres efter et halvt år.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.