Til orientering!

Der tales rigtig meget om vores klima i disse tider. Vejret har ændret sig og vi skal i Danmark forvente at få større og større regnmængder, specielt i vinterhalvåret.

De store regnmængder skaber problemer for kloak og afløb, ikke kun i storbyerne, men også i byer af Bordings størrelse. Derfor har man i Ikast-Brande Byråd besluttet, at der skal laves bassiner til opsamling af det megen regnvand der kommer. 

Bygninger på over 4.000 m2 skal inden 1. december 2020 have etableret et bassin til opsamling af overfladevand. Det vil i vores tilfælde sige, et bassin på 50 gange 20 meter og ca. 2 meters dybde. Det kommer desværre til at ligge der, hvor vi i dag har Krolfbanen, men det er ikke muligt at placere det andre steder.

Udgiften til bassinet står kommunen heldigvis helt for, og vi får til gengæld et hjem med ”søudsigt” og mulighed for at få en sejltur i bassinet. Vi har planer om at købe nogle små handicapvenlig både, så vores beboere kan få en sejltur. 

Vi har kontaktet Christiania Cykel med henblik på at få en af vores rickshaw-cykel ombygget til en vandcykel.

En bådtur kommer til at koste ca. 10 kr., dog har vi besluttet, at alle beboere og krolfspillerne må sejle gratis.

Vi forventer at udgravningsarbejdet starter den 1. april.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.