Medlemmerne er som følger:

Marianne Aaen Lassen, pårørende, formand

Jens Otto Aaen Jensen, beboer

Poul Erik Thygesen, beboer

Vera Haraskov, pårørende

Viola Rindum, pårørende

Jannie Myllerup, medarbejder

Karen Haurum, forstander

 

Formålet er:

  • At styrke dialogen mellem kommunen, beboerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af dagligdagen for beboerne i centrene.
  • At øge borgerinddragelsen.
  • At gøre borgerne medansvarlige i udviklingen af sundhedsarbejdet.
  • At skabe åbenhed.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.