Medlemmerne er som følger:

Marianne Aaen Lassen, pårørende, formand

Jens Otto Aaen Jensen, beboer

Poul Erik Thygesen, beboer

Vera Hareskov, pårørende

Viola Rindum, pårørende

Børge Madsen

Bente Petersen

Ingelise Petersen

Jannie Myllerup, medarbejder

Karen Haurum, forstander

 

Formålet er:

  • At styrke dialogen mellem kommunen, beboerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af dagligdagen for beboerne i centrene.
  • At øge borgerinddragelsen.
  • At gøre borgerne medansvarlige i udviklingen af sundhedsarbejdet.
  • At skabe åbenhed.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.