Kærmindeparken er opdelt i 5 afdelinger. Der findes en oversigt ved hovedindgangen:

Heden:     12 plejeboliger

Oasen:       6 ældreboliger/4 plejeboliger

Svinget:   12 ældreboliger/4 plejeboliger

Stien:         9 plejeboliger/ 2 aflastnings pladser

Udsigten:  Demensgruppe med 9 plejeboliger

Tildeling af boliger sker gennem Ikast-Brande kommune, også aflastning.

Der er 18 ældreboliger med stue og soverum adskilt, 3 af dem er meget store og er beregnede til ægtepar. Alle 18 boliger er indrettet til at borgeren, hvis muligt, kan klare en del af de daglige fornødenheder selv.

Der er 29 store 1-rums plejeboliger. I forbindelse med disse boliger er der indrettet alrum, et på Stien og et på Heden. Disse alrum er rammen om hverdagslivet for de beboere, som har svært ved at klare sig uden tæt støtte i de vågne timer. De 2 aflastnings boliger er 1-rums boliger.

Demensgruppen Udsigten har deres eget hverdagsliv med at stort fællesrum. De 9 plejeboliger på Udsigten er alle 1-rums boliger.

Se plantegninger her.

Se billeder af en lejlighed her.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.