Redaktionens medlemmer:

  • Ellen Margrethe Maul, brugerrepræsentant, Formand
  • Jette Jensen, brugerrepræsentant, 
  • Else Jane Justesen, brugerrepræsentant
  • Poul Erik Lauridsen, beboerrepræsentant
  • Karen Haurum, personalerepræsentant
  • Line S. Næser, personalerepræsentant

Budbringer orienterer om aktiviteter i og omkring Kærmindeparken. Det vil sige aktuelt stof, referater, kalender for aktiviteter i løbet af måneden, madplan o.s.v.

Bladet udkommer hver den 1. i måneden - 11 gange om året og koster kr. 150,- for et år.

Beboerne får automatisk bladet.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.