De frivillige er involveret i mange aktiviteter for beboerne, for eksempel snakkegruppe, køreturer som chauffører og guide på mande- og dameturene, kirketure, ferieture, hjælper til ved gudstjenester, underholdning.

Cafeteriet passes hver anden eftermiddag af frivillige, som betjener både beboere, som bor på centeret og gæster til beboerne, men også andre pensionister, som er i huset. 

Til højtiderne får huset hjælp til at pynte op. Der laves for eksempel juledekorationer, nye rammer til billeder, sættes køkken op, repareres inventar. Der fotograferes til glæde for beboerne. Gederne får huset hjælp til at passe samt foder m.m. Der er lagt fliser og hjulpet i haven. Dette er nogle eksempler ud af mange.

 Brugerrådet har stor betydning for samspillet med de mange frivillige, der tilbyder deres kreative kunnen og kræfter til glæde for andre jævnaldrende.

Der inviteres 65 til 70 frivillige til frivilligfesten hvert år. Inviterede er de, som det forløbne år har undervist, arrangeret eller løst forskellige opgaver til gavn for Brugerrådets aktiviteter eller til glæde for beboerne.

 Der er besøgsvenner til flere af beboerne i huset. Besøgsvennerne findes i samarbejde med besøgstjenesten i ved menighedsrådet i Bording sogn.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.