"Havens venner" består af en gruppe frivillige som mødes 2 gange om året, forår og efterår, for at gøre lidt ekstra i haven. Hvis man er interesseret i at deltage, kan man holder øje med opslag på Kærmindeparken som annoncerer hvornår det er tid til give et nap med. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.