Kærmindeparken består af 58 plejeboliger heraf 9 for demente. Der er et meget stort åbent dagcenter og et visiteret daghjem. Kærmindeparken får leveret mad fra Madjyden i Brande og har en åben cafe for udefrakommende gæster.

Der er en stor vennekreds bag Kærmindeparken og mange frivillige medarbejdere medvirker til at gøre Kærmindeparken til et særligt miljø, hvor beboere og brugere trives.

Kærmindeparken er smukt farvesat at kunsteren Lars Ly.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.