Værdigrundlag

-        At alle oplever sammenhæng i indsatsen.

-        At alle deltager aktivt i hverdagens gøre mål efter evner og kræfter.

-        At alle får udfordringer.

-        At alle oplever der er muligheder for oplevelser.

-        At alle yder deres bedste.

 

Værdierne er baseret på Danske Diakonhjems værdier, som tager udgangspunkt i et kristent værdigrundlag ud fra Folkekirkens værdier, som betyder, at ethvert menneske betragtes som værdifuldt i kraft af det liv, som det enkelte menneske har fået og de livserfaringer, det har givet. Det vil sige, at vi i mødet med mennesker tager udgangspunkt i forhold til ovenstående værdier


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.